Te Koop Software CD Opnames Links Vorige pagina
Home Over ons Projecten Contact
Vorige pagina

  Stendal (DE), 2014


Swell to Great, Great to Pedal, Swell to Pedal, Trigger Swell


Oorspronkelijk gebouwd voor St. Andrews, Hastings.
Nieuwe kas en frontpijpen.


1 Bouwer

Het orgel werd in 1870 door T.J.R. Robson gebouwd.
Dit jaartal staat vermeld op het grootste ventiel van de
Great-lade. Joseph Robson en Benjamin Flight startten
in 1806 hun bedrijf onder de naam “Flight & Robson”.
Later werd de naam diverse keren gewijzigd, onder andere in Thomas J. Robson, 1844. Robson was een zeer gerespecteerde Londonse Orgelbouwer („Organbuilder to her Majesty“), die onder andere in London een aantal belangwekkende orgels bouwde (Cathedral St. John’s, Newfoundland, Canada 1853: 3 manualen, 42 stemmen; Temple Church, London, 1856: 3 manualen, 49 stemmen).

2 Locaties

Zeer waarschijnlijk werd het orgel voor de anglicaanse St. Andrews Church in Hastings gebouwd. In 1971 verhuisde het instrument naar St. Peters Church in Prestbury, waar het een Comton/Walker-orgel verving (naar informatie van Gerry Howe, director of music St. Peters Trestbury). In 2001 werd het orgel uit de kerk verwijderd en opgeslagen. De oorspronkelijke kas („Piperack & Pannelling“) is echter verloren gegaan. In 2010 werd het orgel door F.R. Feenstra verworven en naar Nederland getransporteerd.

3 Wijzigingen en restauratie

Het instrument is in de loop van de tijd meerdere malen gewijzigd en gerestaureerd, met name in de jaren 1946 en 1971. In beide gevallen werden de werkzaamheden uitgevoerd door Mander Organs, London. De belangrijkste wijzigingen betreffen de dispositie, de positie van de lade van het Swell, en de registertractuur. De lade van het Swell werd verlaagd naar het niveau van de Great-lade.  De mechanische registertractuur werd vervangen door een tractuur met elektromagneten en sleep-motoren. De oorspronkelijke registerknoppen en plaatjes zijn daarbij verloren gegaan.
Na de verbouwing(en) had het instrument de volgende dispositie:

GREAT
Open Diapason
Stopt Diapason
Dulciana
Principal
Chimney Flute
Mixture   
Furniture  
Vacant

Trumpet


8 ft

8 ft Holz
8 ft

4 ft

4 ft Mander

III Mander

IV Mander

Lege plaats voor een tongwerk

8 ft op elektrische lade, “floating devision”, Mander

SWELL
Open Diapason
Stopt Diapason
Salicional
Principal
Fifteenth
Mixture
Cornopean

PEDAL
Nieuw, 6 Registers, Mander. Originele Open Wood verwijderd door Mander


8 ft

8 ft Hout

8 ft

4 ft

2 ft

III Mander

8 ft

Great C-g3

Open Diapason

Stopped Diapason

Dulciana

Principal
Flute
Twelfth

Fifteenth
Tierce

Mixture


8 ft

8 ft

8 ft

4 ft
4 ft

2 2/3 ft
2 ft

1 3/5 ft
2 rks

 Swell C-g3

 Double Diapason

 Open Diapason

 Stopped Diapason

 Principal

 Salicional

 Voix Celestes

 Cornopean

 Oboe


16 ft

8 ft

8 ft

4 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

  Pedal C-f1

  Open Wood
  Bourdon
  Principal
  Trombone


16 ft
16 ft
8 ft
16 ft


Stendal (DE), St. Anna

Robson, 1870

In 2001 werd het orgel gedemonteerd en opgeslagen. Alle toentertijd door Mander nieuw gemaakte delen werden verkocht (pijpwerk, pedaal-laden).

Bij de restauratie in 2014 werden alle oorspronkelijke delen zo goed mogelijk opnieuw gebruikt. De Swell-lade kreeg weer de oorspronkelijke hogere positie, waarbij de  loopplank deels boven het pijpwerk van het Great ligt. Het totale instrument werd op deze manier iets minder diep;  in Stendal stelde men als voorwaarde dat het kerkraam links van het orgel niet teveel aan het zicht onttrokken zou worden.

In overleg met de Orgelsachverständiger van het bisdom Magdeburg, Matthias Mück, werd een nieuwe kas ontworpen en de uiteindelijke dispositie gerealiseerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van alle nog aanwezige Robson-registers.

Link: Stendaler Katholiken freuen sich über neue, alte Orgel