Te Koop Software CD Opnames Links Vorige pagina
Home Over ons Projecten Contact

Bishop-orgel van Tokio naar Kopenhagen


Vanwege aangescherpte regelgeving omtrent aardbevingsgevaar hebben wij het Bishop-orgel dat we in 2006 plaatsten in winkelcentrum Lalaport te Tokio (Toyosu), gedemonteerd en terug verscheept naar Europa. Het is aangekocht door de Musikhochschule te Kopenhagen en zal daar in Juli 2011 worden opgebouwd in een auditorium.


Helaas is hiermee een eind gekomen aan een tamelijk unieke situatie: een winkelcentrum met daarin een orgel dat dagelijks een aantal malen wordt

bespeeld. Toen we het instrument plaatsten in 2006

konden we niet bevroeden dat het er maar voor zo'n

korte periode zou staan. We hebben het dan ook met

weemoed gedemonteerd en in een aantal zeecontainers

geladen. De planning werd bemoeilijkt door de recente

aardbeving van 11 maart 2011. Het orgel heeft daarbij

enige schade opgelopen, en de containers met

pijpenkisten en gereedschap die al onderweg waren

vanuit Rotterdam, werden vertraagd. Vanwege de s

chade en de ernstige vervuiling door stof wordt het

instrument in de werkplaats volledig nagezien.


Uiteraard hadden we onze vragen waarom in 2006

volledig fiat was gegeven en de situatie na inspectie

was goedgekeurd. Ons werd verteld dat de regelgeving

omtrent aardbevingsgevaar onlangs zodanig is

aangescherpt, dat het onmogelijk was om het orgel en

de orgeltribune aan de nieuwe regels aan te passen.

De regels betreffen het gevaar van instorting en het

naar beneden vallen van (front-)pijpen op het

winkelende publiek. In Japan worden dergelijke regels

zeer rigide gehanteerd, en er worden geen uitzonderingen

gemaakt voor bestaande situaties. Toen de situatie door de autoriteiten werd afgekeurd moest het orgel dan ook op zo kort mogelijke termijn worden verwijderd.


Na bemiddeling door Jacques van Oortmerssen kon het instrument zeer snel worden doorverkocht aan de Musikhochschule te Kopenhagen.

  Nachtelijke arbeid: verwijderen van de Great-lade

  Het Bishop-orgel toen het nog in LaLaport stond