Te Koop Software CD Opnames Links Vorige pagina
Home Over ons Projecten Contact

Great

Open Diapason

Dulciana

Stop Diapason Bass

Stop Diapason Treble

Principal

Fifteenth

Sesquialtra Bass *)

Cornet Treble **)


8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

2 ft

3 rks

3 rks

  Swell

  Double Diapason

  Open Diapason

  Stop Diapason Bass

  Stop Diapason Treble

  Principal

  Trumpet


16 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

8 ft

  Pedal

  Bourdon16 ftt


Wirdum (Frl.), Gereformeerde kerk,

Fischer & Wilson, 1842

*) Sesquialtra Bass: 1 ³/5, 1 ¹/3, 1

**) Cornet Treble: 2 ²/3, 2, 1 ³/5

Great to Swell, Swell to Pedal, Great to Pedal, Swell-octave

Winddruk: 68 mm WK

Stemming: Young


Het instrument in de Gereformeerde kerk te Wirdum (Frl.)

Is gebouwd in 1842 door de orgelmaker N. Fisher. Zowel de

vermelding van het exacte bouwjaar als de signatuur van de

tot op heden nog onbekende orgelmaker, werden gevonden

bij de jongste restauratie in 1991. Bijna al het pijpwerk is gemaakt door ene Wilson, waarvan de naam met grote regelmaat op het pijpwerk is teruggevonden. Het Instrument had oorspronkelijk de voor die tijd nog gebruikelijke manuaalomvang vanaf contra-G. Het is niet bekend voor welke ruimte het oorspronkelijk werd gebouwd.

In 1893 en in de jaren`60 van de vorige eeuw is het een en ander aan het instrument gewijzigd. De oude manuaalomvang vanaf contra-G werd teruggebracht tot groot-C, terwijl wijzigingen werden aangebracht in de dispositie.


Bij de recente restauratie werden drie in 1893 geplaatste stemmen vervangen door een Trumpet (Shalter, 1873), een nieuwe Sesquialtra-Cornet (reconstructie) en een Bourdon 16 ft. Deze ingrepen hadden tot doel het instrument qua klank zoveel mogelijk terug te brengen naar het vroeg-Victoriaanse uitgangspunt. Tevens werd op het Swell, waarvan de zwelkast niet werd herplaatst, een Double Diaspason 16 ft. toegevoegd; de Swell-lade werd weer op het oude verhoogde niveau teruggebracht.


De originele orgelkas is vermoedelijk rond de vorige eeuwwisseling (19e-20e eeuw) verloren gegaan. Vanwege de matige kwaliteit van de latere kas en vanwege de nieuwe situatie te Wirdum, is het instrument voorzien van een nieuwe kas. Hiervoor is gebruik gemaakt van een bestaand Engels front dat in het bezit was van de restaurateur F.R. Feenstra te Grootegast.

Mogelijkerwijze is dit front afkomstig van een orgel dat gebouwd is voor Napoleon III.


Mede doordat het nog aanwezige oude pijpwerk bij de diverse ingrepen vrijwel ongeschonden bleef, is dit instrument een goede en fijnzinnige representant van de vroeg-Victoriaanse orgelbouw in Engeland.  

Na kerksluiting is het instrument in 2002 overgeplaatst naar Bergschenhoek.


  Wirdum (Frl.), 1990